My Image

Transparant in vastgoed beleggen

Transparant

BreTil nodigt u uit om succesvol transparant te investeren in vastgoedbeleggingen op basis van onze unieke formule. Wij ontzorgen u volledig op o.a. de volgende onderwerpen:

  • vastgoed aankoop
  • vastgoed verhuur
  • vastgoed verkoop
  • vastgoed beheer
  • vastgoed ontwikkeling
  • vastgoed marketing

BreTil model

My Image

Waarom vastgoed

Onder ‘beleggen’ in vastgoed wordt over het algemeen verstaan het direct dan wel indirect vastleggen van vermogen in vastgoed met als doel om met de exploitatie en/of de toekomstige verkoop een positief rendement te behalen. Het grote voordeel van vastgoed als belegging is de waardevastheid en stabiele rendementsontwikkeling.

Inflatie

Inflatie is een term die betekent dat de prijzen van goederen stijgen. Een gevolg is dat u met dezelfde hoeveelheid geld minder goederen in de toekomst kunt kopen. Onroerend goed is een uitstekende mogelijkheid om u in te dekken tegen inflatie. Een goed huurcontract wordt geïndexeerd (gekoppeld) aan de inflatie, uw inkomsten groeien dus mee. Ook de onderliggende waarde van uw investering, het onroerend goed zelf, zal meebewegen met de inflatie. Dit heeft als primaire reden dat een toekomstige investeerder uw vastgoed zal waarderen op basis van de huurinkomsten. Uw bezit geeft dus een natuurlijke bescherming tegen inflatie, in tegenstelling tot vermogen op een spaarrekening.

Belangrijke beleggingsfactoren

Indien u besluit te beleggen in onroerend goed krijgt u te maken met veel aspecten; het soort vastgoedde ligging van het goed en de fiscale gevolgen. Dit zijn stuk voor stuk factoren waar u rekening mee dient te houden voor u de stap zet. Naast deze aspecten is het voor u van belang wat uw rendement zal zijn. Bij beleggen in onroerend goed krijgt u te maken met direct rendement (exploitatierendement) en indirect rendement.